Privacyverklaring

Wij vinden privacy erg belangrijk

Harskamp, 22 mei 2018

Betreft: Privacy beleid van Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf

Bij Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf vinden we uw privacy belangrijk. Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
In ons privacy beleid kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, eventueel hun werknemers, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst.
Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling/dienst bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere mogelijke aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen/onvoldoende uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die ons aanvullende diensten verlenen of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van kan uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt.
Wij maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Alle pc’s en programma’s waar privacygevoelige bestanden zijn opgeslagen zijn beveiligd met een wachtwoord.

A.T. van Driesten
Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf

Vragen?
Wij helpen u graag

Neem contact op of stuur ons een berichtje.

Anne van Driesten
0318 461 651


Stuur een mailtje