Senioren woningen Elspeet

Woningbouw aan de Nachtegaalweg 3 te Elspeet

(achter het toekomstige Gezondheidscentrum Elspeet)

Introductie:

Het terrein (zie hierboven rood omlijnd) achter het toekomstige Gezondheidscentrum is bij de gemeente Nunspeet aangemeld in maart 2020 j.l. voor de jaarlijkse ronde Woningbouw op Maat. Het college van B&W heeft op 30 juni 2020 j.l een positieve beslissing hierop genomen en hierdoor is dit initiatief aangemerkt en op de lijst gezet voor Dynamisch programma woningbouw 2020/2021. Hierdoor kan er (op)nieuw een schitterend plan gerealiseerd worden voor de doelgroep oudere mensen/senioren in Elspeet, in een landelijke omgeving met een landelijk erfbebouwing en dichtbij alle voorzieningen voor ouderen (het Gezondheidscentrum, het Kulterhus, Zorgcentrum Oranjehof met de WOC, Verpleeghuis Norschoten en nabij kerken).

Het plan sluit tevens aan bij de nieuwe woonvisie 2020 van de gemeente Nunspeet waarin 3 ambities staan: zorgen voor betaalbare en passende woningen voor de lokale behoefte voor nu en later, een duurzame woning (ambitieus in energietransitie) en deze moeten komen in evenwichtige en zorgzame wijken.

De plannen:

Het plan voorziet in het realiseren van  zeven geschakelde senioren woningen. Deze woningen zijn ingedeeld in 2 blokken. Eén blok van vijf woningen en één blok van twee. Op deze manier worden er in totaal vier woningen (het blok van twee plus de hoekwoningen) in het middensegment van de middeldure koop gerealiseerd en drie woningen in het segment aan de onder kant van de middeldure koopwoningen. De woningen zullen een gezamenlijk erf hebben. Naast de woningen worden er in het plangebied ook minimaal de benodigde parkeerplaatsen opgenomen.

De woningen worden, naast duurzaam op het gebied van energietransitie, ook duurzaam qua stedenbouwkundige opzet. Een compleet woonprogramma zal aanwezig zijn op de begane grond met een vaste trap naar de bovenverdieping.

De intentie is er vanuit de initiatiefnemer dat er een doorgang (langzaam verkeersroute) gemaakt kan worden tussen het plangebied en de bewoners van de Jonkvrouw van Eysingahof. Hierdoor kunnen dan de bewoners van deze Eysingahof sneller een veiliger bij alle andere voorzieningen komen die nabij het plangebied liggen. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden met de buren van de Eysingahof.

Binnen het plan gebied komt ook een ontmoetingsplek voor de bewoners nabij de monumentale bomen die in overleg met de toekomstige bewoners nog nader wordt uitgewerkt.

Bij deze plannen zijn er goede maatregelen (ook het kader van duurzaamheid) getroffen voor o.a.:

  • Voldoende parkeergelegenheid op eigen (mandelig) terrein.
  • Het beschermen van de huidige bomen in het plangebied bij het bouwen.
  • Er is aandacht voor voldoende groen in het plangebied door het aanplanten van hagen, bomen en gras.
  • De nieuwe woningen zijn energiezuinig, gas loos en worden gebouwd met duurzame materialen. De gemeente Nunspeet vraagt ons zelfs om onder de maximale EPC norm van 0,4 te blijven en dat gaat ons lukken.
  • De voor- en achtgevel worden uitgevoerd met houtskeletbouw wat sneller te realiseren is dan de traditionele manier van bouwen en zorgt voor een lagere stikstofdepositie op de bouwplaats.
  • De parkeerplaatsen worden aangelegd met waterdoorlatende stenen, waardoor er water infiltreert op eigen terrein. Daarnaast hebben deze stenen ook als voordeel groen door te laten, met als gevolg der minder verharding is. In warme periodes zullen de parkeerplaatsen minder bijdragen aan de opwarming van de omgeving vergelijken met traditionele materialen zoals klinkers of asfalt.
  • Om te komen tot de woningen zal het verkeer over het terrein van het gezondheidscentrum gaan met als inrit en uitrit aan de Nachtegaalweg.
  • De benodigde onderzoeken voor de omgevingsvergunning hebben inmiddels plaats gevonden en vormen geen belemmeringen/beperkingen om dit plan uit te voeren.

Hieronder treft u een afbeelding aan van de plattegrond van de toekomstige situatie.

Het plan (vervolg)proces

Het bovenstaande (schets)plan is nu in concept klaar en uitgekristalliseerd rekening houdend met alle facetten (interne- en extern factoren) die deze planontwikkeling met zich mee brengt. In principe zijn alle onderdelen nog bespreekbaar met de omwonenden.

Het ligt in de bedoeling om voor 31 december 2020 de omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente Nunspeet. Hierna volgt hun beoordeling. Dan het oplossen van de eventuele bevindingen met de initiatiefnemer en daarna komt de goedkeuring op het plan.

Hierna zal publicatie volgen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Hierop kunnen belanghebbende dan reageren.

Vervolgens zal de definitieve omgevingsvergunning worden afgegeven door de gemeente Nunspeet.

Het voornemen ligt om voor- of direct na de zomervakantie 2021 te starten met de bouw van de woningen gezamenlijk met het gezondheidscentrum.

Voor verdere inlichtingen over bovenstaande project kunt u contact opnemen met Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf B.V., de heer G.de Bruin: gdebruin@driesten.nl en in de CC graag de adviseur van het project de heer H. Bosman AA, mailadres: henkbosman@vaacc.nl. met achterlating van u telefoonnummer waar u op te bereiken bent.

 

Locatie
Elspeet
Opdrachtgever
Gezondheidscentrum Elspeet BV, de heer J.A. Peters
Ontwerp
Fier Architecten te Nijkerk

Vragen?
Wij helpen u graag

Neem contact op of stuur ons een berichtje.

Anne van Driesten
0318 461 651


Stuur een mailtje