Nieuwbouw Vendelseweg Veenendaal

Algemene informatie bij het plan voor het bouwen van drie woningen aan de Vendelseweg naast 74 te Veenendaal

Stand van zaken 1 oktober 2020

Bijgaande informatie is voorbereid ten behoeve van een informatieavond voor de omwonenden. De informatieavond is door de corona-maatregelen komen te vervallen. We nodigen de omwonenden uit om vóór 16 oktober 2020 hun commentaar of wensen tot nader overleg per e-mail te sturen naar de externe vertegenwoordiger van Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf, de heer Rob Arends:  rl.arends@chello.nl

Historie van het braakliggende terrein:
Het braakliggend terrein op de hoek Vendelseweg-Holleweg is eigendom van Van Driesten. Net zoals destijds de grond waarop de woningen Vendelseweg nrs.74-96 in 1985 zijn gebouwd. Er zijn al verschillende invullingen geweest voor dit braakliggende terrein, van gewone huizen tot een klein appartementencomplex.

Onze plannen:
Thans willen we het werk afmaken en hebben een verzoek bij de gemeente ingediend om te mogen bouwen. Over wat voor huizen er moeten komen hebben we van alles onderzocht en daarover ook deskundigen van de gemeente en welstandscommissie geconsulteerd. Dat heeft geresulteerd in een plan voor drie woningen, die goed passen bij het naastgelegen rijtje woningen.

Bij de plannen hoort ook dat er goede maatregelen worden getroffen voor (onder andere):

  • extra parkeergelegenheid: de nieuwe bewoners parkeren op eigen terrein,
  • groen: onder andere bomen planten in de tuinen en heggen planten rondom de percelen op de grens met de stoep/rijweg,
  • duurzaamheid: de nieuwe woningen zijn energiezuinig, gasloos en worden gebouwd met duurzame materialen.
  • Aan de huidige wegen verandert niets, aan de huidige parkeervakken ook niet

Het planproces
Er is nu een eerste schetsplan dat na inspraak van de omwonenden (al of niet gewijzigd) ingediend wordt bij de gemeente. Daarna volgt beoordeling door de gemeentelijke diensten en moet het plan goedgekeurd worden door het gemeentebestuur.

Vervolgens moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, waarbij iedereen de kans krijgt om bedenkingen en bezwaren in te dienen.

Uiteindelijk moet het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Daarna kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

Normaal gesproken zou het bestemmingsplanproces aan het eind van dit jaar starten en medio d.v. volgend jaar zijn afgerond.

Op z’n vroegst kunnen de woningen dan eind volgend jaar worden gebouwd.

Maar er kunnen ook omstandigheden zijn waardoor dit proces vertraagd wordt.

 

 

 

Locatie
Veenendaal
Opdrachtgever
Van Driesten Harskamp
Ontwerp
De Jong + Lafeber Architecten

Vragen?
Wij helpen u graag

Neem contact op of stuur ons een berichtje.

Anne van Driesten
0318 461 651


Stuur een mailtje