Zorginstellingen

Bij de bouw van een zorginstelling, spelen tal van randvoorwaarden een rol. U wilt voorzien in een comfortabele zorgomgeving; daar zijn soms complexe installaties voor nodig. Tegelijk wilt u de ruimte optimaal benutten en efficiënt bouwen. Bouwbedrijf Van Driesten uit Harskamp is uw partner. We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking tussen u, uw architect, wij als bouwer en de betrokken nevenaannemers een succesfactor wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste referentie

Philadelphia Het Grasland Brummen

Locatie: Brummen
Ontwerp: Bureau Bos
Opdrachtgever: Stichting Philadelphia Zorg